ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

התמורות בהנהגת הקהילה היהודית של וינה באות לידי ביטוי באופן הבולט ביותר במאבקיה להשבת נכסים. עד שנות ה-80 המאוחרות ניהלו ראשי הקהילה את המשא ומתן להשבת נכסים בצנעה, מחשש לעורר אנטישמיות. גרוס היה נשיא הקהילה הראשון שדרש בגלוי השבה של נכסים. הוא ניהל מערכה ציבורית למען זכויותיהם של הקורבנות שנגזלו. פעולה זו הובילה בסופו של דבר למכירה הפומבית של מאוארבך.15 לאחר מערכה נרחבת ממשלת אוסטריה והמחוזות האוסטריים הסכימו לשלם 1.8 מיליון אירו ולהשיב חפצי אומנות ונדל"ן או לפצות עבורם.

הקודם
הבא