ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

הקהילה היהודית בווינה (ובאוסטריה) קטנה. למרות שמרבית היהודים אינם שומרי מצוות אדוקים, היא בעלת זהות דתית אורתודוקסית חזקה, כך שלאחר ההיחלשות מרכזיותם של זיכרונות השואה ושל מדינת ישראל בזהות הקבוצתית היהודית, יכלה הדת למלא את החלל שנוצר. עקב ההתפתחויות הללו, הקהילה היהודית בווינה מאוחדת ומשגשגת כיום, וממשיכה להתפתח בנושאים של תשתיות הכשרות, אתרי לימוד והיצע תרבותי.

הקהילה מרגישה יותר בטחון עצמי בנתינת ביטוי ליהדותה משתלבת בצורה טובה יותר בסביבה האוסטרית.

הקודם
הבא