ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

כמחצית מהעולים שהגיעו מצרפת ב-2014 הינם בעלי השכלה גבוהה (16 שנות לימוד ומעלה), כמחציתם צעירים מתחת לגיל 34 וכ-29 אחוזים בגילאי 0 עד 24. מדובר בפוטנציאל של אוכלוסייה משכילה וצעירה, המסוגלת לתרום רבות לשוק העבודה הישראלי בשנים הבאות.6 מבחינה כלכלית, מחקרים שונים חוזים כי ההשקעה בעלייה מהמערב צפויה להחזיר את עצמה תוך שנה, ויש לה פוטנציאל תרומה כלכלית משמעותי למשק הישראלי (ערך ההשפעה החיובית על הכלכלה הישראלית של 18 אלף עולי צפון אמריקה בשנים 2002-2008 עלה על מיליארד שקל).

הקודם
הבא