ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

  1. פתרון לבעיית התעסוקה ללא מצאת פתרון הולם לדיור מהווה מענה חלקי בלבד. יש לאפשר הענקת משכנתאות מוגדלות של 90% (בדומה למקובל בתכנית מחיר למשתכן). בנוסף הנגשת מרכזי קליטה למשפחות צעירות בשלוש שנים הראשונות תהווה פתרון הולם לאוכלוסייה זו.
  2. העתקות קהילות. יש לפנות לרבני הקהילות ולגבש אתם תכניות של עלייה קבוצתית לחברי קהילתם בתיאום עם רשויות מקומיות מתאימות בישראל. הרשויות המקומיות המעוניינות יציעו סדרה של הטבות מיוחדות לרבות מרחב  להקמת בית הכנסת ומשרה חלקית לראש הקהילה בתפקיד של  פרויקטור או "קולט רוחני."
הקודם
הבא