ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

בינואר 2016 פורסמו בצרפת תוצאותיהם של שני מחקרי עומק שהתייחסו, בין היתר, למידת הרצון שמביעים יהודי צרפת להגר לישראל. מחקר אחד בוצע ע"י מכון הסקרים IFOP ומחקר נוסף בוצע ע"י חברת IPSOS המתחרה.4 למרות השימוש במתודולוגיות שונות, שני המחקרים מצביעים על כך שרבים מיהודי צרפת מרגישים מאוימים בארץ מולדתם ושוקלים ברצינות להגר. מתוך כחצי מיליון היהודים החיים בצרפת,5 כ-40% שוקלים את האפשרות לעלות לישראל.

ממצאי הסקרים מצביעים על כך שהמיתון בגל העלייה איננו משקף בהכרח תופעה של "ייבוש מאגר המועמדים לעלייה מצרפת" או ירידת העניין בהגירה, אלא שייתכן כי הוא מצביע על קיום גורמים מעכבים שטרם טופלו. אם כך, מיצוי פוטנציאל העלייה מצרפת ידרוש מאמצים נוספים מסוג אחר, המתאימים לאתגרים של אוכלוסיית היעד החדשה.

הקודם
הבא