ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2017

  • הצמיחה הכלכלית של ישראל יציבה, נעזרת בסוף שנת 2016 בביקוש מקומי ובביצועים משופרים של היצוא תוך קיום איזון מאקרו-כלכלי איתן;

  • האינדיקטורים של השתתפות ערבית בכוח העבודה של ישראל ובהכשרה מקצועית ממשיכים במגמת עלייה;
  • הגידול בהבחנת מגמות אנטישמיות המקיפות קהילות גדולות בתפוצות לא נראה כבעל השפעה על יצירת עושר בקרב קהילות אלה, וגם לא השפיעה על הקצאת משאבים למוסדות ולאינטרסים של הקהילה היהודית;
  • בדומה לכך, חרף אינדיקטורים של שינוי דורי המשפיעים גם הם על אופי הפילנתרופיה הקהילתית של יהדות התפוצות, עדיין לא מורגשים שינויים גדולים בנתינה למטרות יהודיות.
הבא