ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2017

עליית טראמפ מבשרת על ממשל אמריקני אוהד וידידותי יותר מקודמו. לצד האפשרות לפתוח "דף חדש" ביחסי ישראל-ארה"ב עולות דילמות באשר למידת ההזדהות שישראל אמורה לגלות עם האידיאולוגיה של הממשל החדש ועם הסנטימנטים והאתוס שסייעו להיבחרותו. העובדה שרוב יהודי ארה"ב מסתייגים מן הנשיא ומדרכו מחדדת רגישותה של דילמה מדינית זו1.

  • נוכח מגמות הקיטוב הפנים-אמריקניות, ישראל מחויבת בהקפדת יתר על שמירת האהדה חוצת המפלגות כלפיה. על ישראל להבחין בין טיפוח קשרי עבודה טובים עם ממשלו של טראמפ לבין יצירת רושם של זהות אידיאולוגית עמו. אין להזניח את הקשר עם המפלגה הדמוקרטית בדגש על המרכיבים הליברלים בה (מיעוטים, צעירים), הנוטים עתה להפגין יחס שלילי לישראל.
  • נוכח היכולת להביא לשיפור היחסים עם הממשל האמריקני ועניינו של הממשל לקדם הסדר ישראלי-פלסטיני, יש לשקול ניצול יתרון אסטרטגי זה במגמה לקדם מענה לסכנת גלישתה של ישראל למציאות דו-לאומית וכן כדי להוסיף מכפיל כוח לקשרים המתהדקים בין ישראל ומדינות ערביות במזה"ת.
  • ראשית כהונתו של הנשיא טראמפ מתאפיינת במהלכים וברטוריקה שעשויים להוליך למסקנות סותרות באשר לנחישותו לשקם את כוח ההרתעה של ארה"ב ולשמש מנהיג ומוביל בזירה הבינ"ל. התנהלותה הגיאופוליטית של ישראל חייבת להתבצע במשנה זהירות לנוכח מצב אפשרי בו ארה"ב עלולה להסתגר ולצמצם את התמיכה בישראל בסוגיות הניצבות בסתירה לאינטרסים החומריים שלה.
הקודם
הבא