ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2017

ערעור הסדר העולמי והאפשרות של גיבוש סדר עולמי חדש טומנים בחובם גם סיכונים וגם סיכויים לישראל. כך לדוגמה, הבנות אמריקניות-רוסיות עלולות לצמצם את מרחב התמרון הישראלי בסוגיות מסוימות ובה בעת לחזק אינטרסים ישראלים בסוגיות אחרות; בעולם בו גוברות מגמות לאומיות ובדלניות עשויה להיחלש הנטייה "להתערב" בענייניה של ישראל; אך עלולה לחול שחיקה בנטייה לסייע לישראל בשעת הצורך; חיזוק הלגיטימציה העולמית לתופעת הלאומיות על פני הקוסמופוליטיות עשוי להפוך את ישראל למובנת ומקובלת יותר במערב; תיתכן יתר הבנה לתופעה הישראלית: מדינה המבקשת לשמר את לאומיותה וזהותה היהודית.

  • על ישראל לעודד את הקולות בממשל הדוגלים בכך שארה"ב תוסיף ותמלא תפקיד מוביל בהנהגת העולם. התמקדות ארה"ב בנושאי פנים וזניחת המנהיגות העולמית בכלל ובמזה"ת בפרט תזיק לישראל, ואף עלולה לשחוק בעוצמה המיוחסת לה ובכוחה ההרתעתי.
  • על ישראל לעודד המשך ההובלה האמריקנית של תהליך השלום הישראלי-פלסטיני. היעדר מנהיגות אמריקנית תאפשר לגורמים בינ"ל שאינם אוהדים את ישראל לקחת את מקומה של ארה"ב בהובלת תהליך השלום.
  • טיפוח היחסים עם כוחות עולים לא מערביים (סין, רוסיה, הודו) צריך להיעשות בזהירות רבה ותוך שקיפות מול ארה"ב והיוועצות שוטפת עם הממשל. מהלכי ישראל בזירה הבינ"ל חייבים להתבצע תוך מודעות מתמדת לעקרון שאין תחליף לברית האסטרטגית עם וושינגטון.
  • על ישראל להעצים השקעותיה בטיפוח חדשנות מדעית וטכנולוגית. בעולם משתנה שבו תחומים אלה מתוגמלים היטב, עומד לישראל פוטנציאל להישגים משמעותיים. לצד התועלת הכלכלית, התממשותו של פוטנציאל זה תעצים במערב (ובעולם בכלל) את "עוצמתה הרכה" של ישראל ותחזק את תדמיתה כ-Startup Nation.
הקודם
הבא