ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2017

מגמות השינוי הניכרות בעולם המערבי עשויות להשפיע משמעותית על ישראל ויהדות התפוצות. הן מחייבות עיצוב של צעדי מדיניות המכוונים לסייע בבלימת השלכות שליליות ולמנף הזדמנויות חדשות. בחרנו להציג לשיקול הקורא את התובנות וההמלצות שעלו בכנס 2017 של המכון למדיניות העם היהודי, מבלי שהן משקפות בהכרח את עמדות המכון.

דיוני הכנס הצביעו על 6 מכלולים המציבים דילמות מדיניוּת שצריכות לאתגר את מקבלי ההחלטות בישראל ובעולם היהודי בתפוצות:

הקודם
הבא