ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2017

תהליכי השינוי באירופה מתאפיינים בפופוליזם גובר, במגמות קיטוב חריפות ובהתחזקות כוחם של גורמי ימין המבטאים לעיתים אהדה לישראל. לתופעה זו תורם גם הפחד הגובר מהטרור האסלאמי וגלי המהגרים (מוסלמים ברובם). ניכרת פתיחות רבה יותר לטיעון הישראלי כי אין שוני בין הטרור המופעל כלפי ישראל לזה המופעל כלפי המערב. במקביל, ישנה לגיטימציה מוגברת להתחזקות הימין בישראל.

  • יש להימנע ממתן לגיטימציה למפלגות ימין רדיקליות הצוברות פופולריות באירופה. למרות שמפלגות אלה תרות אחר תמיכה ישראלית ויהודית ומשמיעות לעיתים עמדות פרו ישראליות, אין "להתפתות" ולסייע בהתחזקותן.2
  • על ישראל להתייצב בזירה הבינ"ל נגד תופעת האסלאמופוביה, ולבטא בכך הן את ערכיה והן את נאמנותה לאזרחיה המוסלמים.
הקודם
הבא