ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2017

מגמות הקיטוב במערב אינן פוסחות על ישראל ויהדות התפוצות. רובה של יהדות אמריקה (כ-70 אחוז) מזוהה היסטורית עם המחנה הליברלי-דמוקרטי שנחל מפלה בבחירות בארה"ב. בישראל עצמה מתגברות נטיות ימניות, לאומיות ודתיות. ככול שתופעה זו מתעצמת כך גובר הניכור כלפי ישראל בקרב המרכיבים הליברליים ביהדות התפוצות. ככול שמעמיקים השסעים בקרב העם היהודי בכללותו כך פוחתת גם עוצמתו הפוליטית.

  • בעידן של קיטוב, על ישראל להתמקד בפוטנציאל המאחד הגלום בה. עליה להגביר השקעתה בחיזוק הקשר עם התפוצות. עליה להקדיש מאמץ לסייע באיחוי שסעים בקרב קהילות יהודיות מקוטבות.
  • על ממשלת ישראל לפעול תוך רגישות ומודעות לדילמה הכפולה הטורדת חלק מן המנהיגות היהודית בארה"ב: האחת – כיצד להתמודד עם מאפיינים רעיוניים בממשל טראמפ תוך שמירה על מעמד של מיעוט לויאלי. השנייה – כיצד לשמור על ערכים ליברליים שאינם מאפיינים גורמים קיצוניים בממשל בטראמפ, מבלי לפגוע באינטרסים של מדינת ישראל הרואה בו ידיד יקר.
  • על ישראל להבחין בין "אהבה לישראל" ובין "תמיכה במדיניות ממשלתה". צעירים יהודים רבים קשורים לישראל אך דוחים את מדיניותה. ישראל צריכה לקבלם כפי שהם, משום שהסכנה העיקרית טמונה בתופעת אדישותם של אותם צעירים כלפי ישראל.
  • ישראל צריכה לטפח פלורליזם בנושאי מעמד אישי ולנהוג בפתיחות כלפי זרמי היהדות השונים. יש להסתגל – בישראל ובתפוצות – להתקבעות נורמות חדשות של יתר שונות, מגוון דעות, נרטיבים מנוגדים וריבוי ארגונים ללא הגמוניה של ארגון מרכזי אחד.
  • ישראל צריכה ליזום קשר שוטף וישיר עם קבוצות וארגונים יהודיים גם אם אינם נמנים עם הממסד הקיים או תומכים בו.
  • יש לטפח פרויקטים משותפים לישראל ולתפוצות המבוססים על ערכים יהודיים (למשל, כוח שלום יהודי).
  • יש לעודד ישראלים להכיר את חיי הקהילות היהודיות בתפוצות.
  • נטייתם של ישראלים רבים ליצור תרבות יהודית-ישראלית ייחודית עלולה להעמיק את הפער עם יהדות התפוצות (ולכן גם לשחוק בעוצמה המיוחסת לעם היהודי ככלל). לכן יש לשלב מלכתחילה את יהדות התפוצות בתהליך זה.
  • נוכח גידול במספר יהודי אירופה השוקלים לעזוב את מדינותיהם, ישראל צריכה לשפר את מערכות הקליטה (כולל הקליטה התעסוקתית). במקביל, על ישראל לגלות רגישות בתעמולת העלייה, כך שלא תעורר ממשלות מסוימות לנקוט תגובות שליליות.
הקודם
הבא