ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2017

מאחר שהמערב עצמו נמצא בתהליכי קיטוב חריפים, הדינמיקה של התגברות נטיות ימניות, לאומיות ודתיות בישראל עשויה להוליד השפעות סותרות. עבור ציבורים ליברליים במערב, ישראל מצטיירת כמתרחקת מן הערכים המשותפים לה ולמערב. לא כך בהכרח עבור ציבורים שמרניים במערב, המדגישים לאומיות על פני קוסמופוליטיות והסולדים מן הסדר הקיים:

  • התגברות סימני השאלה של קבוצות בשמאל בנוגע למחויבותה של ישראל לערכים ליברליים (שוויון בפני החוק, חירות, צדק, מוסר, דמוקרטיה, פלורליזם דתי, זכויות אדם, יחס למיעוטים ושלילת גזענות), חייבת להטריד את מקבלי ההחלטות בישראל, הן מטעמי מהות הנוגעים לאופייה של המדינה היהודית והן משום שערכים אלה עומדים ביסוד היחסים המיוחדים של ישראל עם העם האמריקני ועם יהדות ארה"ב הליברלית.
  • במצב בו המערב חווה קיטוב בין לאומנות לערכים ליברליים, דווקא ישראל, המתמודדת מאז הקמתה עם אתגר שמירת מאפייניה כמדינה "יהודית – דמוקרטית", יכולה להיות מודל המדגים שילוב מוצלח של השניים.
הקודם
הבא