ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2017

מגמות הקיטוב במערב מצטרפות למגמות שינוי נוספות המביאות לשחיקה בעוצמתם של קהילות ומוסדות יהודיים בתפוצות. הרשתות החברתיות תורמות לאטומיזציה חברתית ולכן מסכנות את עוצמתה של הסולידריות היהודית ("דעיכתה של מדורת השבט"); מתפתחות קבוצות שיח סגורות ה"נועלות" עצמן בפני המרחב הלאומי והתרבותי הרחב יותר. כול זאת כאשר בכלל החברה גוברים קולות המסתייגים מערכים ליברליים, נוטים ליתר לאומנות, ומפתחים עויינות גוברת כלפי מיעוטים ולעיתים גם כלפי הקהילה היהודית.

  • מוסדות יהודיים בתפוצות צריכים להתמקד בגיבוש יוזמות להתחדשות, בדגש על תכניות חינוך, כדי לעצור את הכרסום בכוחם ובעניין שהציבור היהודי מוצא בהם.
  • יש ללמוד את המשמעויות של תופעה חדשה יחסית המחברת אידיאולוגית קהילות יהודיות אורתודוקסיות לאמריקה (שהיא לרוב נוצרית) השמרנית (המתאפיינת במגמות ובסנטימנט שסייעו לניצחונו של טראמפ). לבני הבניין של גשר זה אינם הערכים הליברליים הקלסיים שנחשבו כבסיס הערכי המשותף לקהילה היהודית ולאתוס האמריקני.
  • הארגונים היהודיים צריכים לגייס את המערב למאבק פרו-אקטיבי נגד אנטישמיות. יש לדרוש מן הממשלות השונות לחקור ביתר יעילות תקריות אנטישמיות.
  • יש לטפח דיאלוג יהודי-מוסלמי המבוסס על מעמדם המשותף כמיעוטים.
  • נוכח הגידול הדמוגרפי המשמעותי של המגזר החרדי והאורתודוקסי בקהילה היהודית בצפון אמריקה (והמעורבות הגוברת של חבריה בתחומי ציבור וכלכלה), מתחזק הצורך לשכנע את המנהיגות הרוחנית והרבנית של מגזר זה לקחת חלק באחריות הכוללת לעתיד העם היהודי. במקביל, על מנהיגי הארגונים היהודיים לעודד את שילוב החרדים בקהילה ובהנהגתה.
  • יש להקדיש מאמץ ממוקד לקירוב קהילת דוברי הרוסית וקהילת הישראלים היורדים החיים במערב.
  • יש לרתום את הטכנולוגיות החדשות – החל באלה המוזילות ומייעלות את היכולות לנוע בין יבשות וכלה ברשתות החברתיות – לחיזוק הקשר שבין יהודי התפוצות ובין יהודי ישראל.
  • יש לפעול לחיזוק כוחן הפוליטי של הקהילות היהודיות באירופה לנוכח האיום על היחס המועדף שלו זכתה יהדות אירופה בעשורים הראשונים שלאחר השואה (גישה ישירה למנהיגות הפוליטית, תמיכות כלכליות מוגברות וכד')

.

הקודם
הבא