ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2017

1. ירידה באלימות אנטי-יהודית בצרפת לעומת העלייה בבריטניה ובגרמניה

השילוב של נתוני שלושת הממדים מציג תמונה כוללת. בעוד שמספר התקריות האנטישמיות והדאגה שהן מעוררות נמצאים בקו עלייה בבריטניה ובגרמניה, בצרפת המצב הפוך. למרות מגמות כלכליות וגיאופוליטיות דומות בכל רחבי אירופה, אנו עדים להבדל בולט בין שלוש הארצות המערב-אירופיות שנבדקו כאן. מחויבות ממשלתית למאבק באנטישמיות מהווה את הגורם היחיד והחשוב ביותר בירידה במספר התקריות האנטישמיות. כפי שששיערנו בהערכה השנתית אשתקד, וכפי שאושר השנה, הודות להצהרות ולפעולות הקונקרטיות החד-משמעיות של ממשלת צרפת, ירד מספר התקריות האנטישמיות ויהודי צרפת החלו לחוש ביטחון בנחישותה של ממשלת צרפת להגן עליהם.

2. יש משמעות לגינויים תקיפים של אנטישמיות מצד מנהיגים פוליטיים בכירים

אלמנט מעניין שאנו יכולים לזהות באירופה ובארה”ב כאחד הוא כי לפעולותיהם של מנהיגים פוליטיים בכירים נודעת חשיבות רבה ביותר. כפי שהזכרנו, אין חדש בכך שהימין הקיצוני באירופה ובארה”ב מורכב מתת-קבוצות מגוונות (עליונות הגזע הלבן, לאומנים קיצונים, ניאו-נאצים ואנטישמיים גזעניים מסוגים אחרים). החרדה שמייצר הימין הקיצוני קשורה, יותר מכל דבר אחר, לגישתם של המנהיגים בעמדות השלטון הבכירות כלפי כוחות קסנופוביים וריאקציוניים אלה. ככל שבעלי העמדות השלטוניות מגלים יותר סובלנות כלפיהם, וככל שגדל המרחב שהם מורשים לתפוס בסְפֵירה הציבורית, כך גדלה החרדה היהודית, ובצדק. כאשר מקבלי ההחלטות הבכירים מגיבים בקול רם ובצורה חד-משמעית כלפי תופעות אנטישמיות, פוחת שיעור ההתנהגויות אנטי-יהודיות ומתחזקת תחושת הנוחות היהודית, כפי שמוכיח המקרה של צרפת.

על סמך הלקחים מן המקרה הצרפתי, ביכולתנו להמליץ כדלקמן: רצוי שאישים פוליטיים ואינטלקטואלים ישראלים ויהודיים יעודדו מנהיגים פוליטיים ואזרחיים בכירים לנקוט עמדה ברורה נגד אנטישמיות ולהפגין את מחויבותם לביטחונם של היהודים. הצהרות שיגובו ע”י פעולות מוחשיות מועילות ביחס לשלושת מרכיבי המדד: (1) לאנטישמים יובהר המסר כי ביטויי שנאה ליהודים אינם מקובלים בשום צורה ואופן; (2) מחויבות להתייצב לצד היהודים ולפעול בצורה נמרצת מרתיעה מפני פעולות אנטישמיות; (3) היהודים שבים לחוש אמון במחויבות של ארצם לביטחונם לתחושה נוחה כאזרחים מלאים במדינתם.

הקודם
הבא