ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2017

1 ראה בהערכה השנתית הנוכחית (2017), הניתוח של התפתחויות יהודיות באירופה, “צמיחתה של זהות יהודית תפוצתית באירופה”.
2 ADL Global 100 (2014) and update on 19 countries (2015), Anti-Defamation League, An Index of Anti-Semitism, Executive Summary. http://global100.adl.org/
3 Reynié, Dominique. L’antisémitisme dans l’opinion publique française. Nouveaux éclairages, Fondapol, November 2014. http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2014/11/CONF2press-Antisemitisme-DOC-6-web11h51.pdf, Koopmans, Ruud. “Fundamentalism and out-group hostility Muslim immigrants and Christian natives in Western Europe.” WZB Berlin Social Science Center, WZB Mitteilungen, December 2013. http://www.wzb.eu/sites/default/files/u6/koopmans_englisch_ed.pdf. See also “Türkische Migranten hoffen auf muslimische Mehrheit,” Die Welt, August 2012. http://www.welt.de/politik/deutschland/article108659406/Tuerkische-Migranten-hoffen-auf-muslimische-Mehrheit.html
4 Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), Rapport 2016 sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, March 2017.
5 Community Security Trust (UK), 2016 Annual Review, p. 9. https://cst.org.uk/data/file/d/f/CST_Annual_Review_2016.1486995234.pdf
6 Source: Kantor Center – European Jewry and Antisemitism Database http://kantorcenter.tau.ac.il/general-analysis-2016
7 FRA: “Discrimination and hate crime against Jews in EU: experiences and perceptions of antisemitism”, Fundamental Rights Agency, November 2013, European Union. http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-discrimination-and-hate-crime-against
8 FRA, op. cit.
9 פרופ’ דינה פורת, דו”ח קנטור 2016, ע’ 9.
10 ADL Global 100 (2014) and update on 19 countries (2015), Anti-Defamation League, An Index of Anti-Semitism, Executive Summary. http://global100.adl.org/
11 U.S. Anti-Semitic Incidents Surged in 2016-17. April 2017. ADL. https://www.adl.org/sites/default/files/documents/Anti-Semitic%20Audit%20Print_vf2.pdf
12 AJC’s 2016 Survey of American Jewish Opinion, http://www.ajc.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=7oJILSPwFfJSG&b=8479733&ct=14924017
13 Pew research center, Religion & Public Life, February 201?.

Majorities rate religious groups in middle or warmest part of thermometer; only three-in-ten or fewer give any group coldest ratings


14 op. cit. U.S. Anti-Semitic Incidents Surged in 2016-17. April 2017. ADL. https://www.adl.org/sites/default/files/documents/Anti-Semitic%20Audit%20Print_vf2.pdf
15 AJC’s 2016 Survey of American Jewish Opinion, http://www.ajc.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=7oJILSPwFfJSG&b=8479733&ct=14924017
16 הסבר זה עלול לעורר ספקות לגביו, והירידה המפתיעה ראויה למחקר נוסף. במבט ראשון אפשר לשער היו בעיות מתודולוגיות, או שינוי בצורה שבה נערכו הסקרים בכל אחת משתי השנים. השערה אחרת היא כי משהו סטרוקטורלי השתנה בקמפוסים. יתכן שיותר מנהלים ביותר מוסדות אקדמיים השמיעו הכרזות תקיפות ותר, בדומה להצהרות שהושמעו ע”י מנהיגים פוליטיים באירופה. יתכן שתנועת ה-
BDS נחלה מפלות. פער זה מחזק עוד יותר את הצורך החוזר ומודגש ע”י המכון למדיניות עם יהודי במדידה של האנטישמיות באופן עקבי, רחב יריעה ורלבנטי לצעדי מדיניות

הקודם
הבא