ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2017

בשנת 2016 חווינו תמורות פוליטיות בלתי-צפויות, שהִדהדו ברחבי רוב הדמוקרטיות המערביות המתועשות. ניסיונות רבים נעשו במגמה לספק הסבר כללי לתופעות המקומיות השונות, אולם דומה שהרצון הברור להתרחק מן הנורמות הכלכליות הבינלאומיות שהינחו את המדיניות ברוב הבירות המערביות במשך עשרות שנים, התבטא בבחירות לנשיאות בארה"ב, בהצבעת ה"ברקסיט" בבריטניה, בכישלונה, לאחר מכן, של המפלגה השמרנית הבריטית בהנהגת תרזה מיי, ובתחייתם של זרמים פוליטיים לאומניים בצרפת, בגרמניה ובמדינות רבות נוספות. הרטוריקה המאפיינת את העת האחרונה, אשר מוגדרת כתגובה ל"גלובליזציה", איננה אלא תגובת-נגד לסדר בינלאומי הנתפס כמבוסס על ניידות גבוהה של הון, תעריפי מכס נמוכים וצמצום ההגבלות על תנועת סחורות, והשפעתם המתרחבת של גופים רב-לאומיים על חשבונן של תעשיות מקומיות והעובדים בהן.

מוקדם עדיין לקבוע באיזו מידה התגובה לסיסמאות המדיניוּת המוכרות מהעבר תכה שורש, ועד כמה היא עשויה לשנות את המציאות ביחסים הכלכליים בזירה הבינלאומית. אולם הכוחות הרטוריים והפוליטיים שנרתמו לקדם פרספקטיבה הממוקדת במדינת הלאום הינם מוחשיים דיים על מנת לחייב התייחסות רצינית. כיצד המגמות שהחלו לאחר מלחמת-העולם השנייה, והובילו לסדר בינלאומי פתוח יותר, השפיעו על קהילות יהודיות ועל מדינת ישראל, ועד כמה תלויה חיוניותן של קהילות אלה בהמשכיותן של נורמות שהיוו את סימן ההיכר של 50 השנים האחרונות?

הקודם
הבא