ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2017

1 כמעט כל חברי הקהילה היהודית של אמסטרדם בתקופתו של ברוך שפינוזה היו יהודים ואנוסים שיצאו מפורטוגל.
2 International Chamber of Commerce (2017). ICC Open Markets Index Fourth Edition 2017: Economy Profiles, pp. 59-60 (https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/06/2017-ICC-Open-Markets-Index-Economy-Profiles.pdf#page=49 ).
3 הפרק “ישראלים בחו”ל” בהערכה שנתית זו מציג גישה שונה לשאלה זו.
4 International Monetary Fund (2017). “Israel 2017 Article IV Consultation—Staff Report”, IMF Country Report No. 17/75, March.
5 שם
6 בעת העבודה על מאמר זה, הודיעה חברת טבע על כוונתה לסגור מספר משמעותי של מפעלים בחו"ל ולפטר חלק מעובדיה שם. גם אם מוקדם מדי לאמוד את ההשפעה של המהלך על פעילות החברה בשלב זה, הודעה זו מהחברה הגלובלית האמיתית היחידה בישראל התקבלה בחוסר נוחות.
7 Teva Pharmaceuticals Form 20-F, U.S. Securities and Exchange Commission, data as of 31 December 2016. (http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MzY3MDgwfENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1&cb=636228527216394377 )
8 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לעיתונות 185/2017, יוני 2017(http://www.cbs.gov.il/wwwhodaot2017n/16_17_185e.pdf )
9 Website: Simoes, AJG, CA Hidalgo (2011). The Economic Complexity Observatory: An Analytical Tool for Understanding the Dynamics of Economic Development. (http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/isr/ )
10 על פי מכון המחקר “פיו”, הקבוצה הדתית המשכילה ביותר בארה”ב היא זו של ההודים ממוצא הינדי, ש-48 אחוז מהם הינם בעלי תואר שני או שלישי, ועוד 29 אחוז בעלי תואר ראשון. אצל היהודים, הקבוצה השנייה ברמת השכלתה, שיעור בעלי תואר שני או שלישי מגיע ל-31 אחוז, ו-29 אחוזים הם בעלי תואר ראשון. נתונים אלה, במיוחד במה שקשור לתארים מתקדמים, הופכים את שתי הקבוצות הדתיות האלה לשונות מהותית מכמעט כל הקבוצות האחרות שנסקרו. לבתי-אב יהודיים יש הנתח היחסי הגדול ביותר (44%) בין אלה שהכנסתם עולה על 100,000 דולר בשנה, כאשר מיד אחריהם באים ההינדים (36%), ואחריהם בפער משמעותי הקבוצות האחרות.
(http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/educational-distribution/;
כניסה אחרונה – 28 יולי 2017
11 בתי-חולים ומוסדות לקשישים, שברוב הקהילות נוסדו על ידי יהודים והפדרציות היהודיות, ובמקורם מומנו ע”י פילנתרופיה יהודית, ממומנים כיום בעיקר ע”י השלטונות המקומיים והפדרליים. אף שבתי-חולים, סוכנויות המספקות שירותים חברתיים ומוסדות לקשישים ממשיכים לקבל תמיכה פילנתרופית משמעותית מיהודי אמריקה, קיים ויכוח בשאלה אם יש לראותם כחלק אינטגרלי מן הקהילה היהודית בצפון אמריקה, אף שברור כי מערכות-יחסים אלה ממשיכות להתקיים, וכי קשרים מסוג זה מחזקים גם את הקהילה היהודית וגם את המוסדות הרפואיים ואלה המיועדים לקשישים.
12 JFNA Annual Report, 20 (https://jewishfederations.org/about-jfna ).
13 בין אלה ניתן למנות את קרן ג’וזף ומורטון מנדל, הקרן הפילנתרופית של אנדריאה וצ’ארלס ברונפמן, קרן וקסנר, קרן סמואל ברונפמן, קרן שטיינהרדט לחיים יהודיים; קרן ג’ים ג’וזף, קרן הארי וג’נט ויינברג, הקרן המשפחתית של אדלסון, הקרן הפילנתרופית ג’נסיס, הקרן המשפחתית של רודרמן, קרן וויליאם דייוידסון, קרן הרולד גרינספן.
14 הבנקאי אוטו ה. קאהן היה הנדבן החשוב ביותר של ה”מטרופוליטן אופרה” בניו יורק בעת תקופת הצמיחה הקריטית שלה, בראשית המאה ה-20, והוא שנתן למוסד זה את התמיכה הפיננסית שאיפשרה לו לשרוד בעוד שכל מתחריו נעלמו – אך נמנע ממנו לרכוש תא למשפחתו באולם האופרה בשל מוצאו היהודי. ראה Sachs, Harvey (2017). Toscanini: Musician of Conscience (New York: Liveright Publishing,) p. 230.

הקודם
הבא