ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2017 – תמצית מיוחדת לממשלת ישראל

הערכה שנתית 2017
תמצית מיוחדת לממשלת ישראל

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, מתיו גרסון, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן