ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2018


הטבלה הבאה מתארת בקצרה התפתחויות בשנים 2017-18 אשר תרמו לחיזוקם או החלשתם של הקשרים בין קהילות יהודיות ברחבי העולם – בדגש על קשרי ישראל – תפוצות. מובן מאליו שלשיבושים ביחסים בין ישראל לבין יהודים במדינות אחרות, במיוחד ארה”ב, נודעת השלכה על זירות אחרות כגון גיאופוליטיקה ומשאבים חומריים.

הדינמיקה של הקשרים היהודיים ב-2017-18 לא השתנתה בהרבה לעומת השנה הקודמת. מגמות ארוכות-טווח שזוהו בשנים קודמות ממשיכות להתקיים בעולם היהודי ובישראל. אשתקד התרחשו מספר התפתחויות חשובות, השתיים הבולטות הן: 1. חיזוק הקשרים עם ממשל טראמפ, ששיאו קיבל ביטוי בהעברת השגרירות לירושלים וביציאת ארה"ב מהסכם הגרעין עם איראן. 2. הביקורת החריפה שספגה ישראל מיהודים בשל מדיניותה כלפי מהגרים בלתי-חוקיים, ובמידה פחותה יותר – בשל מדיניותה בעזה.

התפתחויות אלה השפיעו במידת-מה על הדינמיקה של היחסים, בעיקר בין ישראל לבין יהודי ארה"ב, וגרמו להטיית המחוג לכיוון של היחלשות. לאור זאת אנו מציבים את המחוג בין "יציב" לבין "בעייתי".

הקודם
הבא