ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2018

האורות והצללים בתמונה האסטרטגית מלמדים כי עוצמתה הגוברת של ישראל אינה פותרת את היעדרה הכרוני של יציבות ביטחונית במזה"ת. הרגיעה תמיד עלולה להתגלות כזמנית ולהיות מופרת, גם כאשר לכאורה אין למעורבים אינטרס בהידרדרות אלימה. סכנת הגלישה המהירה לאלימות קשה מחייבת את ישראל לכלכל צעדיה בתשומת-לב רבה, אך תוך זהירות שלא לכלוא עצמה בסד של שיתוק והיעדר יוזמה בתחום המדיני.

עוצמתה האסטרטגית והימצאותו של נשיא אוהד בוושינגטון פותחות לישראל אפשרות לעשייה מדינית שתבלום את סכנת הגלישה למציאות של מדינה דו-לאומית המאיימת על זהותה היהודית של ישראל. חלון ההזדמנות האסטרטגי הפתוח עתה לישראל לא בהכרח ייוותר פתוח לעד.

הקודם
הבא