ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2018

 1. http://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/ISR
 2. The Economist, June 14, 2018
 3. הארץ, 19 יולי 2018
 4. Reuters, 14 April 2018
 5. הארץ, 6 יולי 2018
 6. Reuters, 7 August 2018
 7. , 6 יולי 2018
 8. Wall Street Journal, 21 May 2018
 9. הארץ 23 אוגוסט 2017
 10. הארץ, 18 פברואר 2018
 11. הארץ, 12 יולי 2018
 12. הארץ, 4 יולי 2018
 13. The Atlantic, 2 Apr 2018
 14. NYT, 3 February 2018
 15. NYT, August 10, 2018
 16. Hurriyet Daily News, 29 June 2018
 17. הארץ, 13 ספטמבר 2017
 18. הארץ, 26 ספטמבר 2017
 19. הארץ, 1 אפריל 2018
 20. הארץ, 18 מאי 2018
 21. הארץ, 24 יולי 2018
 22. הארץ, 2 ינואר 2018
 23. , 2 יולי 2018
 24. Washington Post, 19 July 2018
 25. The White House, Statement by President Trump on Jerusalem, December 6, 2017
 26. הארץ, 22 אוגוסט 2018
 27. הארץ, 15 מרס 2018
 28. Wall Street Journal , June 19, 2018
 29. “עליית האורתודכסיה וקיטוב פוליטי-תרבותי בקהילה היהודית אמריקאית“, מצב העם היהודי:
  הערכה שנתית 2017- תשע“ז, המכון למדיניות העם היהודים, 2017.
הקודם
הבא