ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2018

במשולש היחסים: ירושלים-וושינגטון-יהדות אמריקה, נחשף בשנה החולפת היעדר איזון בין שתיים מהצלעות שקדקודן – ירושלים. בצלע של יחסי ירושלים–יהדות אמריקה נתגלעו מתחים ובעיות. לעומת זאת, בצלע של יחסי ירושלים–וושינגטון נרשמו שיאים של תמיכה ושיתוף פעולה, אך זאת ככל שהדברים נוגעים ליחסי ממשלת ישראל עם הממשל האמריקני. יחסי ישראל עם הצד הדמוקרטי של המפה הפוליטית בעייתיים, כפי שיפורט בהמשך.

שמירת חוסנו של “המשולש“, אתגר קריטי מתמשך לממשלות ישראל, בנויה ממספר רכיבים שמאחד אותם הצורך לשמור הן על אהדת ארה“ב לישראל והן על זיקתה של יהדות ארה“ב לישראל. התעלמות מן המגמות הרוחשות בחברה האמריקנית בכלל ובקהילה היהודית בפרט, לצד התכחשות לסיכונים הכרוכים בעצם הפעלת כוח והשפעה בארה“ב, עלולים לכרסם בחוסנו של ה“משולש“ ובאיזון המתבקש בין הצלעות המרכיבות אותו.

היחסים המיוחדים שבין ישראל וארה“ב מושתתים מסורתית על אינטרסים, אתוס וערכים משותפים: חירות, שוויון בפני החוק, דמוקרטיה, זכויות אדם, יחס הוגן למיעוטים, שלילת גזענות, חלוציות, יזָמוּת, והיסטוריה ארוכה של שת“פ מדיני, ביטחוני, כלכלי ומדעי. לכול אלה מצטרפת חוליית קשר ייחודית ומשמעותית – יהדות ארה“ב.

לקהילה היהודית-אמריקנית – קרוב למחציתו של העם היהודי – יוקרה, מעמד והשפעה בארה“ב בכול תחומי החיים: פוליטיקה, ממשל, כלכלה, תקשורת, מדע, אקדמיה, תרבות, חברה ועוד. האהדה ארוכת השנים וחוצת-המפלגות כלפי ישראל נשענה תמיד גם על עוצמתה של הקהילה היהודית האמריקנית, שמעמדה והישגיה משפיעים לטובה גם על יחסם של האמריקנים לישראל. מערכות הקשרים המסועפות שישראל פיתחה בארה“ב במרוצת השנים נשענות גם הן במידה רבה על עוצמתה של הקהילה היהודית, וכך גם התמיכה יוצאת הדופן לה זכתה ישראל מארה“ב בתחומי הביטחון, הכלכלה והמדיניות. משולש היחסים: ירושלים-וושינגטון-יהדות אמריקה מהווה אפוא משאב אסטרטגי ומכפיל כוח מכריע לעוצמת ישראל והעם היהודי.

הקודם
הבא