ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2018

לנוכח התעוררות מחודשת של אנטישמיות באירופה ובמקביל – מאמציהן של ממשלות מדינות האיחוד האירופי להיאבק בתופעה זו, קיים צורך באינדקס אינטגרטיבי לאנטישמיות, המסוגל לספק למקבלי ההחלטות בישראל ולמנהיגים של ארגונים יהודיים ברחבי העולם כלי מדיניות למעקב אחרי ההתפתחויות, לסייע בקבלת ההחלטות, ולהערכת יעילותן של פעולות ההתערבות שייושמו.

כלי המדידה הקיימים מוגבלים להיבטים מסוימים של התופעה, חלקים בודדים בתצרף האנטישמיות. חלקם בוחנים את דעת הקהל, בעוד שאחרים סופרים ומאמתים תקריות אלימות או התעללויות והטרדות כלפי יהודים. מחקרי שטח בוחנים מעת לעת כיצד תופסים היהודים עצמם את האנטישמיות.

אינדקס האנטישמיות באירופה של המכון למדיניות העם היהודי מוצג כאן זו השנה הרביעית ברציפות. מטרתו של אינדקס זה היא למדוד את אי-הנוחות שחשה יהדות אירופה ואת רמות האיומים המופנים נגדה. הוא מיועד לשמש ככלי למעצבי מדיניות, והוא מתייחס לשלושה ממדי אנטישמיות המשלימים זה את זה והמשפיעים על חייהם של יהודים כפרטים ועל חיי הקהילה היהודיים. האינדקס של המכון למדיניות העם היהודי משלב נתונים מסקר ה-100 הגלובלי של גישות כלפי יהודים של הליגה נגד השמצה (ADL), שנערך בשיתוף עם מספר מכוני מחקר, נתונים על התנהגות אנטישמית (תקריות) שנאספו ע"י ארגונים יהודיים מקומיים המופקדים על הביטחון (כמו CST בבריטניה ו-SPCI בצרפת), וממצאים מחקריים ביחס לאנטישמיות כפי שהיא נתפסת ע"י היהודים.

הקודם
הבא