ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2018

עם הקמת המדינה, אחד האתגרים היה לקיים בישראל פלורליזם יהודי אמיתי ובכך לאפשר לבעלי חזונות חברתיים ואידיאולוגיים שונים להיות אזרחים שותפים תחת ריבונות פוליטית אחת – למרות אי-הסכמה באשר לצביון חייהם ואמונותיהם. בשנת 2018 מסתבר שהדמוקרטיה הישראלית איפשרה במידה רבה את הכלתו של ה"אחר" החרדי, ושיכולת ההכלה לקבלו "כמו שהוא" במוסדותיה מתרחבת מיום ליום, בעיקר בשל אילוצים דמוגרפיים שמחייבים השתתפות הוגנת בנטל הכלכלי.

קיימת תמימות דעים בקרב החוקרים שהעולם החרדי בישראל עובר תהליך של ישראליזציה. סביר להניח שתהליך השילוב שהתחיל בתחום התעסוקתי והפוליטי ימשיך ויתעצם, ושבסופו של דבר יימצאו פתרונות מוסכמים לסוגיות שנראות בוערות היום. ב-70 השנים הבאות, האתגר המרכזי של המגזר החרדי יהיה לנסח נראטיב בעל משקל שיאפשר לו להבחין את עצמו מהמגזר הדתי-לאומי, למרות ששניהם ישתלבו במערכת הציבורית, ילמדו במוסדות ההשכלה הגבוהה ואף ישרתו בצה"ל. הממשלה מצידה צריכה להמשיך במדיניותה המאוזנת והפרגמטית, לאפשר למי שמעוניין בכך להשתלב, תוך כדי שימור ייחודו הזהותי, ולכוון להעתקת הדפוס החרדי האמריקאי אל זה הישראלי. בארה"ב, כידוע, הציבור החרדי מקפיד על אורח חיים בדלני, שמירת מצוות ולימוד תורה, ובמקביל מקיים את מלוא חובותיו האזרחיות. מימוש המדיניות תלוי בנכונותם של החרדים לכבד את הציבור הכללי ולהימנע מלהפריע לו לקיים את אורח חייו באופן חופשי התואם את עקרונותיו.

הקודם
הבא