ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2018

שיעור האוכלוסייה החרדית בישראל עומד בשנת 2017 על 12% מכלל אוכלוסיית המדינה. עפ"י דו"ח "ישראל 2028"1, אם המגמות הדמוגרפיות הקיימות לא ישתנו באופן דרסטי – החרדים יהוו בשנת 2028 יותר מחמישית מהאוכלוסייה היהודית בישראל. שיעור התלמידים החרדים שייכנסו לכתה א' באותה שנה יגיע לכדי 28.6%. עפ"י הערכת דמוגרפים,2 עד שנת 2059 תגיע אוכלוסיית החרדים בישראל ל-4.15 מיליון נפש, ותהווה 34.6% מכלל היהודים בישראל (26.6% מכלל האוכלוסייה בישראל). מספר החרדים הצעירים (מגיל 19 ומטה) באותה שנה יהיה קרוב לשוויון עם מספרם של היהודים ואחרים באותה קבוצת גיל. שיעורי התעסוקה ורמת ההשתכרות הנמוכים של החרדים הביאו לכך שמרבית משקי הבית בקבוצת אוכלוסייה זו נמצאים מתחת לקו העוני.

יתרה מזו, בשל גידולה העקבי של החברה החרדית יש לעוני החרדי השפעות מאקרו על תקבולי המס, תשלומי ההעברה, הצריכה והתוצר של המשק כולו. זו אחת הסיבות העיקריות לכך שסוגיית התעסוקה של החרדים תופסת בעשור האחרון מקום מרכזי, הן בשיח הציבורי והן בקרב מעצבי מדיניות.

נוכח הצמיחה המספרית של המיעוט החרדי, חלק מהחברה הכללית מרגיש מאוים ומעוניין להימנע מקירבתו. על פי סקר דעת קהל שהמכון למדיניות העם היהודי ערך לאחרונה, נמצא ש-49% מהחרדים מעוניינים שחרדים ולא-חרדים יחיו בשכונות מעורבות, בעוד 78% מהחילונים מתנגדים לכך. ההסבר נעוץ בחשש מכפייה דתית במרחב המשותף ומפעולות יזומות של התושבים החרדים בקרב הנוער בשכונות המעורבות.

הקודם
הבא