ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2018

  • ברוד, דוד (עורך). ישראל – 2028 חזון ואסטרטגיה כלכלית-חברתית בעולם גלובלי, 2008.
  • בן משה, אליהו. שינויים צפויים במבנה והרכב האוכלוסייה הישראלית 2060-2010, במסגרת פרויקט בחינת האיתנות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי, 2013
הקודם
הבא