ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2018

פסק הדין של בית המשפט האזורי לעבודה בירושלים, שחייב את נציבות שירות המדינה לפתוח לנשים את קורס הכשרת הצוערים לשירות המדינה המיועד למגזר החרדי, שעד כה היה פתוח לגברים בלבד, עדיין איננו סופי. נכון לרגע זה, בית הדין הארצי לעבודה קיבל את ערעור המדינה וביטל את צו המניעה הזמני של הקורס. מנגד, שדולת הנשים הצהירה על הגשת עתירה לבג"צ. קורס ההכשרה לעובדי שירות המדינה המיועד לצעירים חרדים הוא כשלעצמו ביטוי לשאיפת ההשתלבות של החרדים בחברה הכללית, חלקית ומוגבלת ככל שתהיה. בדרך כלל, שאיפה זו זוכה לעידוד ולתמיכה מצד מוסדות המדינה. אך העתירה שהגישה שדולת הנשים בישראל נגד הקורס מבשרת על כך שאלמנטים בחברה הכללית אינם מוכנים להניח לחרדים לקבוע לבדם את כללי המשחק של תהליך ההשתלבות, והם תובעים כי החרדים יקבלו על עצמם את כללי המשחק שהחילה על עצמה החברה הישראלית הכללית.

הקודם
הבא