ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2018

ההערכה השנתית הנוכחית דנה במספר היבטים של הקשרים בין ישראל לבין הקהילות היהודיות בתפוצות. שבעים שנה לאחר הקמת המדינה, יש מקום לדאגה. למרות שטרם הקמתה של מדינת ישראל היו הקהילות היהודיות מפולגות באשר לאופיו הרצוי של המפעל הציוני וכיצד יש לממשו, הרי לפחות במשך מחצית המאה שלאחר מכן, סימן היכר בולט של החיים היהודיים בתפוצות היה הסכמה כמעט מלאה לגבי ערכה של ישראל והחשיבות בשמירה עליה, גם באמצעים חריגים, אם יתעורר הצורך בכך. בשנים האחרונות, נִבְעוּ סדקים ושברים בגוש מאוחד זה. בהיבט הפוליטי, ניתן להבחין במחלוקות עמוקות הנובעות מהתחושה שנתיב התמורה הפוליטית בישראל בשנים האחרונות סטה, במידה מסוימת, מן הגישות הפוליטיות המקובלות על רבים בקהילות התפוצות, שברובן המכריע מרוכזות כיום בארצות המערב שהן אורבניות וליברל-דמוקרטיות. מגמה זו הוחרפה עוד יותר במקביל לקיטוב הפנימי באותן מדינות שבהן נמצאות קהילות אלה. בדומה לכך, ישנם בקהילות אלה אנשים המוטרדים ממה שלתפיסתם הוא פער מתרחב והולך בין אמונותיהם האתיות והמוסריות, שעבור חלק גדול מהם מייצגות את עצם מהותם היהודית, לבין התנהגותה של ממשלת המדינה היהודית בתחומים כמו פלורליזם דתי ושמירה על עקרונות דמוקרטיים בכל הקשור למצבם של הפלסטינים ביו“ש ובעזה.

עד כמה מתוחים הם הקשרים היהודיים המסורתיים, ומה משמעות המתח הזה לעתיד – על כך ניתן לדון ולהתווכח. אך מעבר לקשרים המבוססים על זהות פוליטית ודתית, ישנה עוד מסגרת של קשרים, חומרית יותר, אשר מעבר לחשיבותה בפני עצמה עשויה גם לספק תובנה באשר לחומרתו של המשבר הנוכחי. מסגרת זו כוללת את טיפוסי התמיכה הכספית שיהדות התפוצות נתנה ל“ישוב“ היהודי בארץ-ישראל, החל מימיו הראשונים, ועד לתמיכה שקיבלה ומקבלת מדינת ישראל העצמאית.

לפי הנראטיב הנפוץ ביותר, החל מהימים הראשונים לעצמאותה של ישראל, הסיוע הכספי של יהדות התפוצות הוכיח עצמו כבעל חשיבות קריטית למדינה. בין שהוא סיפק אמצעים לרכישת נשק, להבאתם וליישובם של עולים מקהילות יהודיות במצוקה, או לבניית היסודות לתשתיות חקלאיות, תעשייתיות וציבוריות, התרומות מן התפוצות היו חיוניות להישרדות ולשגשוג. הפילנתרופיה של התפוצות התקדמה שוב אל החזית במהלך המשברים של 1967 ו-1973. אולם לאור הביצועים הכלכליים המרשימים של ישראל ברבע המאה האחרונה, ובראשם קבלתה לשורות ה-OECD וההשתתפות המכובדת בתוכניות בינלאומיות גדולות של מו“פ בחסות האיחוד האירופי, יתכן שימים אלה עברו חלפו מן העולם. נתח הנתינה של התפוצות לעומת גודלו של התמ“ג הישראלי ירד מאוד בהשוואה לשיעורו של נתח זה בעבר. אפילו מעדותה של הממשלה עצמה משתמע כי זה המצב. ממשלת ישראל משקיעה כ- 400 מיליון ₪4 בשנה לסיוע ליהדות הגולה. השקעות אלו מוצגות באופן גלוי ומפורש כהכרה, גם בתמורה החיובית שעבר המשק הישראלי, וגם בכך שהגיע הזמן לפרוע חוב של תודה לקהילות אשר סייעו לישראל בשנותיה הראשונות.

הקודם
הבא