ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2018 – תמצית מיוחדת לממשלת ישראל

הערכה שנתית 2018

תמצית מיוחדת לממשלת ישראל

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג,
שלום סולומון ואלד, יהודית בוקסר ליברנט, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר,
גתית פז-לוי, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

עורכים:
רמי טל
בארי גלטמן