ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

   1. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019
   2. The Financial Times, 28 June 2019
   3. The Times of Israel, 21 March 2019
   4. ארה"ב נטשה ההסכם ב- 2 אוגוסט 2019 (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) שהטיל פיקוח והגביל פיתוח של טילים יבשתיים לטווחים בינוניים על רקע טענתה להפרות מתמשכות של ההסכם מצדה של מוסקבה.
   5. הארץ, 1 יולי 2019
   6. הארץ, 13 ינואר 2019
   7. The Telegraph, 14 January 2019
   8. The Washington Institute, Policy-Watch 3123, 17 May 2019
   9. ישראל היום, 18 יולי 2019
   10. Reuters, March 15, 2018
   11. “JTA, November 13, 2018
   12. Vox, Jan 7, 2019
   13. Yeni Şafak, October 15, 2018
   14. Global Times, 1 July 2919
   15. Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR), http://www.pcpsr.org/en/node/759
   16. AFP, 29 July 2019
   17. ידיעות אחרונות, 4 אוקטובר 2018
   18. NYT, June 10, 2019
   19. המלצות בנושא זה הוגשו על ידי ה- JPPI במסגרת המפגש השנתי עם ממשלת ישראל (30 יוני 2019) http://jppi.org.il/new/he/article/aa2019g/
הקודם
הבא