ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

  • תגובות מקומיות להתפתחויות בזירות הפוליטיות והחברתיות במדינות שונות בעולם, הנובעות בין השאר מתפיסות עולם המעוגנות בזהות היהודית, העסיקו השנה את הקהילות היהודיות, יותר מעיסוק בזהות יהודית ובמטרות משותפות לכלל העם היהודי
  • מיקוד וחידוד של השיח הפוליטי הביאו לקיטוב עמדות ולקושי בשיח בין יהודים בתוך קהילותיהם ובין הקהילות השונות
  • עליית האנטישמיות היא אתגר מרכזי של היהודים בכל העולם, אך בישראל עוד לא זוהתה חומרתו ולא נעשו ההתאמות הנדרשות אליו
  • התסיסה התרבותית המיוחדת ליהודי ישראל מעמיקה את התפתחותן של זהויות יהודיות שונות בישראל ובתפוצות. תופעה זו עלולה להמשיך ולהשפיע על היחסים בין הקהילות ועל ההתרחקות ביניהן.
הקודם
הבא