ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

1 על היעלמותה מן הבמה הציבורית מעידה העובדה שבניה אף לא ראו לנכון לפרסם בפומבי את דבר מותה. הידיעה הגיעה באיחור לציבור הרחב. וראו, אברהם בלבן, 27.01.2019, הארץ, ״עם מותה של עמליה כהנא כרמון״
2 ברוך קימרלינג כינה את קבוצת האליטה הזו בשם אחוסלים, היינו אשכנזים, חילונים, ותיקים, סוציאליסטים, לאומיים
3 במקביל לשינוי בייצוג ובכוח, חל גם שינוי תקופתי במעמד הסופר היהודי, וראו, גתית לוי-פז, 21.6.2019, מקור ראשון, ״תם עידן״.
4 כיפת ברזל (2017-2018), סדרות וסרטים וספים אחרים הם: החתונה החרדית שלי (קורין גדעון, 2019) , אוטונומיות (יהונתן אינדרסקי, אורי אלון, 2018)
5 ״מעבר לשיח ההתרחקות״, ההערכה השנתית, 2018
6 רובי נמדר, כמו מאיה ערד ואיילת צברי, הוא סופר ישראלי שחי ויוצר באמריקה הצפונית. שלושתם מערבבים ביצירתם את מה שבין כאן לשם ועוסקים מטבע הדברים בזיקות ובמתחים שבין המקומות, התרבויות, הישראלית והאמריקאית – קנדית.
7 על תקופה זו כתב הסופר היהודי האמריקאי מייקל שייבון בספרו ,ההרפתקאות המדהימות של קאווליר וקלי, עם עובד, 2003.

הקודם
הבא