ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

סקירה זו תיארה את הדיאלוג היצירתי-אומנותי בין שני מרחבים תרבותיים מרכזיים, בישראל ובארה״ב. התמונה העולה ממנה היא של עושר יצירתי וגיוון תרבותי, תמטי וסגנוני. התרבות הישראלית מטשטשת גבולות בין מרכז ופריפריה ומבליטה קולות של קבוצות מיעוט. בארה״ב העיסוק בנושאים יהודים נמשך, וברוח התקופה והזמן, סדרות טלוויזיה מצליחות העוסקות בנושאים יהודיים נוגעות גם בנושאים בוערים כמו פמיניזם וטשטוש גבולות הזהות המגדרית והמינית. במפגש היוצרים משני צדי האוקיינוס יש קרבה ואינטימיות, לצד חששות. יוצרים נשאבים לתיאור המרחב היהודי האלטרנטיבי, ובתוך כך חושפים את המשיכה ההדדית המתקיימת בין שתי הקהילות היהודיות הגדולות בעולם – גם בעידן שבו מובלטים נרטיבים של התרחקות.

הקודם
הבא