ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

פרק זה סוקר מגמות בתרבות המסורתית והדתית, בישראל ובתפוצות. ההתפתחויות המוצגות בו מתארות את האופן שבו יהודים מתייחסים למשמעות הדתית והתרבותית ולהשלכות הנובעות מתנאי הבסיס לחיים יהודיים.

הקודם
הבא