ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מדד האנטישמיות באירופה של המכון למדיניות העם היהודי מוצג כאן זו השנה החמישית. מטרתו לעמוד על מידת אי-הנוחות של יהודי אירופה ועל רמת האיום המופנה נגדם. המדד המשולב, האמור לשמש ככלי למעצבי מדיניות, מתייחס לשלושה ממדי אנטישמיות המשלימים זה את זה, והמשפיעים על יהודים כיחידים ועל חיי הקהילה היהודיים. המדד נסמך על נתונים קיימים הנאספים ברחבי העולם על ידי גופים שונים ובהם הליגה להגנה נגד השמצה (ADL) וגורמים אחרים, כגון IFOP (המכון הצרפתי למחקרי דעת קהל ולשיווק), CNN ,Eurobarometer, UEJF (איגוד הסטודנטים היהודיים בצרפת), JPR (המכון לחקר מדיניות יהודית, לונדון), וכן על אינדיקטורים לפעולות אנטישמיות הנאספים על ידי ארגונים יהודיים מקומיים (כגון CST Community Security Trust בבריטניה, SPCJ -Service de Protection de la Communauté Juive בצרפת), על נתוני סוכנויות ממשלתיות שעיסוקן בביטחון, ועל מִמצאים הנוגעים לאנטישמיות שנאספים בקרב יהודים (FRA – הסוכנות לזכויות היסוד של האיחוד האירופי, הקונגרס היהודי-אמריקני ומשאל המכון למדיניות העם היהודי).

הקודם
הבא