ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

  1. איומים ביטחוניים משפיעים באופן משמעותי על חיי יהודי אירופה.
  2.  החיים הקהילתיים היהודיים נמצאים תחת איום ישיר.
  3. רמת הפעילות היהודית בחברה כללית במגמת ירידה.
  4. בעקבות אנטישמיות וגורמים אחרים, האוכלוסייה היהודית מצטמצמת.
  5. שלטונות מקומיים אינם עושים מספיק כדי לחזק את ביטחון היהודים.
  6. ללא התערבות, יהודים רבים באירופה ישקלו לעבור לסביבה נוחה יותר, חלקם צפויים לעזוב את הקהילות המקומיות בעוד שאחרים צפויים להוריד (או לוותר) את הפרופיל היהודי שלהם ולהרחיק עצמם מן החיים הקהילתיים היהודיים.
הקודם
הבא