ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

תחושת החשש בקרב יהודים מתייחסת למספר אוכלוסיות הפוגעות ביהודים בספירות שונות. התרשים הבא, המסתמך על מחקרי שדה, מתאר את שלושת הטיפוסים העיקריים של שנאה כלפי יהודים ואת ביטוייהם בחיי היומיום. 20

הקודם
הבא