ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

שיעור התקריות האנטישמיות בצפון אמריקה נמוך משמעותית משיעורן באירופה, אולם לאחרונה מסתמנת בקרב יהודים אמריקאים דאגה גוברת בשל עלייה בשיעור האנטישמיות, בעיקר בקרב קבוצות ימין קיצוניות. מעמדם והשתלבותם של יהודים באליטות הפוליטיות והתרבותיות של אמריקה הם ללא תקדים בהיסטוריה היהודית המודרנית. אך למרות זאת, מורגשת דאגה מ"מדרון חלקלק", ושיבה לתקופות קודמות (עד שנות השישים), שבהן אפליה נגד יהודים וביטויים אנטי-יהודיים היו שכיחים יותר.

הקודם
הבא