ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

על פי ממצאי הליגה נגד השמצה, בשנת 2014 הציגו כ-9 אחוזים מן הבוגרים האמריקאים גישות אנטישמיות. בשנת 2015 עלה שיעור זה לעשרה אחוזים. על פי ממצאי מרכז המחקר "פיו" בשנת 2014, כמחצית מהאוכלוסייה הבוגרת בארה"ב דירגה את היהודים "בחמימות רבה" (יותר מ-67 מעלות, בהתאם ל"מדחום פיו"). רק 9 אחוזים מהאוכלוסייה הבוגרת בארה"ב דירגה את היהודים "בקרירות רבה" (פחות מ-33 מעלות בהתאם ל"מדחום פיו"). נתוני "פיו" עולים בקנה אחד עם נתוני הליגה נגד השמצה.

הקודם
הבא