ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

בשנה שעברה (2018) עלו לישראל 28,099 עולים חדשים. זהו מספר הגבוה ממספרם של העולים בשנת 2017 (26,357) (גרף 3). מגמה זו של התחזקות העלייה לישראל מסתמנת גם ב-2019: בארבעת החודשים הראשונים של השנה (ינואר-אפריל) באו לישראל 9,153 עולים לעומת 7,447 עולים בתקופה המקבילה אשתקד.9 קצת יותר ממחצית (51 אחוזים) מהעולים שהגיעו ב-2018 לא היו יהודים על-פי ההלכה אבל עמדו בקריטריונים אחרים של חוק השבות.10

הקודם
הבא