ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

הפרק הדמוגרפי של ההערכה השנתית מציג נתונים על מספרם של היהודים בעולם, דפוסים דמוגרפיים עיקריים, ונקודות ציון או אירועים משמעותיים בשנה החולפת. השנה בחרנו להדגיש שתי תמורות חשובות: הראשונה היא המעבר של אוכלוסיית ישראל את קו ה-9 מיליון שהתרחש לקראת אמצע שנת 2019; והשנייה היא התחזקות המעבר של דור ׳גאות הילודה׳ (Baby Boom) לשכבת הגיל המבוגרת של 60+ וההשלכות שיש למעבר זה.

הקודם
הבא