ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

בחודש אפריל האחרון חצתה אוכלוסיית ישראל (יהודים ולא יהודים) את קו התשעה מיליון תושבים (גרף 6). קצת לאחר הקמת המדינה (נובמבר 1948) מנתה האוכלוסייה המקומית 873 אלף איש. היא חצתה את קו המיליון הראשון בראשית 1950, את המיליון השני ב-1959, את המיליון השלישי ב-1971, את המיליון הרביעי ב-1983, את המיליון החמישי ב-1992, את המיליון השישי ב-1999, את המיליון השביעי ב-2007, את המיליון השמיני ב-2014 וכאמור לאחרונה את המיליון התשיעי. אוכלוסייה גדולה יותר, בשילוב עם רמות גבוהות של פריון ומאזן הגירה בינלאומית חיובי, מביאים לקיצור פרק הזמן שעובר על מנת שהאוכלוסייה תעבור קו חדש של מיליון. כך, בעוד שנדרשו 12 שנים על מנת לעבור משני מיליון תושבים לשלושה מיליון, נדרשו תשע שנים בלבד למעבר מארבעה לחמישה מיליון, ולאחרונה רק חמש שנים למעבר משמונה לתשעה מיליון. לפי תחזית הלמ”ס (תחזית בינונית) עד שנת 2025, תמנה אוכלוסיית ישראל 10.2 מיליון תושבים.14

הקודם
הבא