ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

  1. בין היתר בנייר המכון משנת 2014 "אתגר העמיות: חיזוק הזיקה של צעירים אמריקאים יהודים בעידן של שיח התרחקות" ובפרוייקט הדיאלוג של המכון לשנת 2018 שהוקדש לנושא "שבעים שנה ליחסי ישראל- תפוצות, הדור הבא".
  2. עיבוד על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- לוחות עליה לישראל
  3. Young Jewish Europeans: Perceptions and experiences of Antisemitism, European Union Agency for Fundamental Rights, 2019, p.11
  4. להרחבה בנושא ראו את נייר המכון משנת 2014 "אתגר העמיות: חיזוק הזיקה של צעירים אמריקאים יהודים בעידן של שיח התרחקות".
  5. שאלת הביקורים בישראל, הופכת ללא רלוונטית
הקודם
הבא