ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

  • יהודים וערבים חשים נוח לחיות בישראל כמי שהם; בקרב הערבים ניכרת מגמת שיפור
  • פער מאתגר בהבנת מהות הישראליות בין קבוצת הרוב וקבוצות מיעוט חשובות
  • ישראלים רואים בחוקי המדינה מורה דרך עיקרי להתוויית התנהגות טובה
  • ישראלים מעדיפים ערכים פרטיקולריים (ערכים יהודיים, ערכי הדת) על ״ערכי המערב״
הקודם
הבא