ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

העלייה המשמעותית בתופעות של אנטישמיות באירופה ובארה"ב – כפי שהיא מתועדת במדד האנטישמיות של המכון למדיניות העם היהודי – מסתמנת כקפיצת מדרגה, המשקפת, בין השאר, את התפוגגות האפקט התודעתי של השואה. מצב חדש זה מחייב את ממשלת ישראל וארגונים מרכזיים בעם היהודי להיערך בסדרי גודל אחרים ולשנות דרכי חשיבה לעומת אלה שהתקבעו בעשרות השנים האחרונות.

מומלץ כי ממשלת ישראל תפקיד את הטיפול בתופעות האנטישמיות בידי גוף אחד שיש לו סמכויות וכושר ביצוע. לשם כך יוקם מטה פעולה ממשלתי שיינתנו לו כלים מתאימים לפעולה רב-תחומית. מטה זה יבצע מעקב אחר ממדי האנטישמיות והערכה של מהות האיום (כולל פיתוח מדדים אחידים לשיפוט של התופעה בזירות השונות שבהן היא באה לידי ביטוי). בהתאם להערכה, המטה יקבע מדיניות כוללת, יניע יוזמות פעולה – מול ממשלות, קהילות יהודיות וגורמים רלוונטיים אחרים –  יתאם את ביצוען בין הגורמים השונים ויעקוב אחר האפקטיביות שלהן. בין השאר, המטה יניע יוזמות בתחומי החינוך, החקיקה והמשפט, הדיפלומטיה, ההסברה, המדיה החדשה, ביטחון הקהילות ועוד.

הקודם
הבא