ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

הירידה בפריון במרבית הקהילות היהודיות בתפוצות, חיזקה את משקלן היחסי של קבוצות הגיל המבוגרות. מגמה זו התחזקה לאחרונה בגלל הכניסה של דור "גאות הילודה" (ילידי השנים 1945-1960) לשכבות המבוגרות. בארה"ב, צרפת ואנגליה בני השישים ומעלה הם כשליש מסך כל היהודים הבוגרים. בכמה מדינות, כמו גרמניה, חלקם של בני השישים ומעלה באוכלוסייה היהודית הבוגרת הוא מעל 40 אחוזים. קבוצה הולכת וגדלה זו של יהודים בגילאים המבוגרים דורשת מעקב והתאמה של חלוקת המשאבים הקהילתיים תוך הפניית שירותים לאוכלוסייה זו, היוצאת בהדרגה לגמלאות ומתפנה לעיסוקים אחרים. בין השאר יש לתכנן ולהרחיב את החינוך היהודי למבוגרים. מחקרים שונים מהשנים האחרונות זיהו כי ״ליחסים קרובים עם סבים וסבתות יהודיים יש השפעה ישירה על מגוון של התנהגויות יהודיות״1 של בני הדור הצעיר. על כן, השקעה בדור זה לא צריכה להיחשב כהשקעה הבאה על חשבון הדור הצעיר, אלא כעל דרך נוספת, עקיפה, לחזק את זהותו היהודית של הדור הצעיר.

הקודם
הבא