ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

פרויקט המכון למדיניות העם היהודי #יהדותישראלית מציג מידע רב המתאר את התרבות היהודית המתפתחת בישראל, ומשלבת מסורתיות ולאומיות. ממצאיו העיקריים של פרויקט זה מוצגים לקהל בספר, שנכתב על ידי עמית המכון שמואל רוזנר ופרופסור קמיל פוקס מאוניברסיטת תל אביב. בפרק זה נציג כמה מממצאי הספר.

הספר נפתח בטענה שישראל מציעה פתרון אפשרי לשלושה אתגרים שמציב העולם המודרני. "מכיוון שבעולם המודרני עמים מתקיימים במדינות אזרחיות  – נקים ליהודים מדינה אזרחית; מכיוון שבעולם המודרני הדת אינה יכולה עוד לשמש כדבק חזק ליהודים –  נקבץ את היהודים לסביבה שיהדותה אינה תלויה בקיום מצוות קפדני; מכיוון שבעולם המודרני קל ליהודים להיטמע ולהתבולל –  נציע מבנה חברתי שאין בו הזדמנות ממשית להתבוללות”.

זוהי ישראל.

הקודם
הבא