ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

המכון למדיניות העם היהודי מקיים השנה פרויקט יסוד בנושא היחסים בין דת ומדינה במדינת ישראל. מטרת הפרויקט – להגדיר ולהציע מודל וקווי תיחום משופרים לניהול ממשק היחסים בין דת ומדינה בישראל, תוך התייחסות לשורת הסוגיות הקריטיות בדרכי התנהלותו של ממשק זה ובחינת הזיקות ויחסי הגומלין ביניהן.

הפרויקט נערך בהובלת השופטת מרים נאור, לשעבר נשיאת בית המשפט העליון, ותא"ל (במיל.) מייק הרצוג, עמית בכיר במכון, ובהשתתפותם של עמיתי המכון הבכירים דר’ ענבל הקמן ודר’ שלמה פישר. מטרת נייר זה להציג בקצרה את הפרוייקט, הנמצא בראשיתו.

הקודם
הבא