ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

 

1

על מגמות אלה הרחיבו שמואל רוזנר וקמיל פוקס במסגרת מחקרם על היהדות הישראלית, מטעם המכון למדיניות העם היהודי, שממצאיו פורסמו לאחרונה בספר.

הקודם
הבא