ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

2020 Annual Assessment

הפרק הדמוגרפי של ההערכה השנתית מציג נתונים על מספרם של היהודים בעולם, המגמות הדמוגרפיות העיקריות, ונקודות ציון או אירועים משמעותיים בשנה החולפת. מטבע הדברים, השנה בחרנו להדגיש את ההשלכות האפשריות של משבר הקורונה והתמורות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות שהוא חולל על נטיות ההגירה של יהודים. מעבר למידע הקשיח, לא מעט מהתחזיות המופיעות כאן הן, בהכרח, ניחושים מלומדים (informed guesses) ויש לעקוב אחר התקיימותם בפועל בחודשים הקרובים.

הקודם
הבא